viernes, 9 de noviembre de 2012

Nota: 14N Vaga General


 

 

 
Estimades famílies:

Com la majoria de vosaltres sabeu, n’hi ha una convocatòria de Vaga General nacional per al proper dimecres 14 de novembre. Les federacions d’Associacions de mares i pares i en concret FAPA València a la que pertany la Nostra AMPA, recolzen esta convocatòria i fan una petició a les famílies per tal de deixar les aules buides eixe dia.

Els motius son molts i molt greus, entre ells la Reforma Educativa que el Govern en solitari ha encetat i que suposa un atac molt fort a l’ensenyament públic tornant 30 anys enrrere, la massificació a les aules, els atacs a la dignitat del treball dels docents dels nostres fills i filles, l’augment desmesurat de les taxes universitàries, les retallades en beques i ajudes, etc…

Des de la nostra Associació ens animem a secundar-la i a recolzar totes les accions que es posen en marxa, com ara la recollida de signatures en contra de la Reforma Educativa.

 

 


 
 

Estimadas familias:

Como la mayoría de vosotros sabéis hay  una convocatoria de Huelga General nacional para el próximo miércoles 14 de noviembre. Las federaciones de Asociaciones de madres y padres y en concreto FAPA València a la que pertenece Nuestra AMPA, apoyan esta convocatoria y hacen una petición a las familias para que dejemos las aulas vacías ese día.

Los motivos son muchos i muy graves, entre ellos la Reforma Educativa que el Gobierno en solitario ha comenzado y que supone un ataque muy fuerte a la enseñanza pública volviendo 30 años atrás, la masificación de las aulas, los ataques a la dignidad del trabajo de los docentes de nuestros hijos e hijas, el aumento desmesurado de las tasas universitarias, los recortes en becas y ayudas, etc.…

Desde nuestra Asociación vos  animamos a secundar la huelga y a apoyar todas las acciones que se pongan en marcha, como la recogida de firmas en contra de la Reforma Educativa.

14N Vaga General


martes, 6 de noviembre de 2012

Recolzament Pla Lector


L'escola C.E.I.P 9 D'Octubre inicia les activitats del "Pla Lector". L'AMPA informa a les famílies que col·labora en aquest Plà fent-se càrrec  d'esta despesa econòmica ajudant en la adquisició dels llibres.

Els xiquets i xiquetes que són socis de l'AMPA no tenen que dur cap aportació econòmica.

Informem als xiquets i xiquetes que no pertanyen a l'AMPA que deuen aportar 3€, els quals, es destinaràn a un fons per a la reposició de llibres nous.

L'Entrega dels 3€ es farà al mestre de cada classe.

Junta AMPA CEIP 9 d'Octubre

domingo, 28 de octubre de 2012

Qui som?

  · Som l'Associació Pares i Mares dels alumnes del Col·legi Públic C.E.I.P 9 d'Octubre d'Alcasser

 


Benvinguts:

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del CE.I.P 9 d'Octubre d'Alcasser us dóna la benvinguda a l'estrena del seu Blog. Des d'aquestes pàgines ens proposem informar a tots els interessats de les activitats relacionades amb l'AMPA. Confiem que aquest nou canal de comunicació vos resulte interessant i us convidem a col·laborar amb nosaltres en la incorporació de continguts útils per a tots a través del nostre compte de correu (ampa9deoctubre@gmail.com), la bústia del col·legi o bé comentant amb nosaltres allò que us parega més interessant.

El nostre desig és que aquest blog estiga obert als membres de la comunitat educativa: mares, pares, professors, tutors.... les opinions són públiques i podreu deixar la vostra aportació u opinió sobre tot el publicat al blog.

Som una Associació sense ànim de lucre, que es finança amb les quotes de les famílies associades i amb aquest pressupost, organitza anualment totes les activitats vinculades a l'escola, de les que al llarg del curs vos anirem informant. A mes a mes, representa als pares i mares davant els òrgans municipals, la direcció del col·legi i davant el professorat, amb els qui treballem i col·laborem en benefici d'una educació pública de qualitat per als nostres fills i filles. L'Associació està constituïda per un col·lectiu de Mares i Pares que creu en l'ensenyament públic.

Funcionament:

L'Associació de Mares i Pares C.E.I.P 9 d'Octubre d'Alcasser està regida per l'Assemblea General de socis i dirigida per Junta Directiva formada per pares i mares que, de forma voluntària i desinteressada, asseguren el bon funcionament dels projectes de l'Associació i participen en el projecte i activitats educatives de l'escola.

Qué fem?

Ens encarreguem d'organitzar les següents activitats:

Activitats extraescolars: hem aconseguit classes d'Anglés de 3 a 5 els Divendres. Taekwondo i Tabal (Infantil) Dilluns i Dimecres de 12: 45 a 13:45; Zumba i Tabal (Primaria) els Dimarts i Dijous de 12:45 a 13:45.

Escola Matinera: Oferim un servei per a les famílies que necssiten que els seus fills i filles siguen atesos per personal de confiança, de 6:30 a 9:30h amb possibilitat de dies solts i bonos si aixi ho nessessiteu.

Fira Solidaria i Setmana Cultural: participar i colaborar en l'organització d'aquest event que sol fer-se a nivell local.

Comissió económica: Realitzar la memòria pressupostària de l'any, Realitzar els pagaments que siguen aprovats per La Junta.

Assistència i representació dels associats per atendre les possibles dificultats que puguen surgir durant el curs.

Escola de Pares i Mares: proposem activitats i xarrades relacionades amb l'educació dels nostres fills i filles, junt la col.laboració de les AMPES de les altres escoles locals.

Organització, subvenció del sopar i festa de fi de Curs, el qual suposa una oportunitat de convivència entre professorat, famílies i alumnat.

Aportacions materials o econòmiques per a cobrir necessitats puntuals requerides pel col·legi. (Llibres e infraestructura), especial menció a:

                        .- Comissió de Llibres: Abarateix el cost anual dels llibres i educa el respecte pel material comú amb l'ntercambi de llibres, anem treballant per eixe camí i necessitem la vostra colaboració. També hem comprat els llibres de Recolçament Plan Lector, per tal d'evitar una despesa més a les famílies.

                        .- Comissió Infraestructura: Millorar necessitats de l'escola com ara el sostre d'Infantil o els toldos...

La Comissió d'Escolarització: participa en el procés de sol.licituts ordinàries i extraordinàries d'escolarització tant a nivell de centre com a nivell municipal.

La comissió Reivindicativa, la qual,  surgeix davant les retallades aplicades a l'educació pública, s'ocupa de la comunicació i informació als pares d'aquells aspectes derivats de les retallades amb el propòsit de mantenir informades a les famílies.

La comissió de la Trobada d'Escoles en Valencià: Col·laborem en l'organització i realització, junt als mestres, del taller que el nostre cole du a terme el dia  de la Trobada.

Fes-te soci:

  La vostra col·laboració no deu començar i acabar amb el pagament de la quota a l'inici de curs: proposeu, participeu, assistiu a les reunions, en definitiva es tracta d'una participació activa en la educació dels nostres fills i filles.

Els membres d'aquesta associació treballem amb il·lusió pels xiquets i xiquetes i per que pensem que es possible mantindre una escola publica de qualitat.

Animeu-vos a participar i a ser membres d'aquesta associació.

LA JUNTA DIRECTIVA
 

miércoles, 3 de octubre de 2012

Apoyo Educativo

Durante los últimos 30 años aprox. se ha desarrollado esta área de la enseñanza por parte de profesionales de la educación con un altísimo interés.

La investigación sobre la diversidad, ha permitido que el desarrollo del Apoyo Educativo haya servido para salvar, de un seguro fracaso escolar, a miles de estudiantes, en los últimos tiempos.

Sería del todo intolerable, que los recortes económicos dieran al traste con esta necesidad básica en la Educación. Todos sabemos que este tipo de ayudas al alumnado serían de las primeras cosas en desaparecer, ¿para qué van a invertir en nuestros hijos y en su futuro?, nos queda a los padres pensar en el día de mañana de nuestros hijos e hijas, que en algunos casos podría dificultarse bastante sin los apoyos educativos necesarios para su desarrollo.

Dicho esto, pasamos a detallaros qué es el apoyo educativo, quién puede necesitarlo y el grave peligro que corren el tipo de alumnos que más desfavorecidos quedan ante la sociedad, por culpa de algunos trastornos de los que obviamente no son culpables y para los que hoy en día tenemos una esperanza.

 
Qué es el apoyo educativo?


Por apoyo educativo se entiende, el conjunto de actividades que complementan, consolidan y enriquecen la acción educativa principal.

Un refuerzo o apoyo educativo, incluye procesos de enseñanza que no son habituales en el aula ordinaria. Suele estar desarrollado por profesionales de la psicología, pedagogía y logopedia principalmente, aunque se ha de destacar también la labor de los educadores en cuanto a la adquisición de rutinas y procesos no curriculares en el desarrollo del niño.

No es más de lo mismo, sino que es una atención específica ante una situación determinada. Así mismo, no son siempre los profesionales anteriormente citados los que actúan en el campo del apoyo educativo, sino que existe personal docente que en su labor profesional se dedica a dar un "refuerzo al alumnado" que también pueda necesitarlo. El profesor de refuerzo es una figura muy importante en el mundo del apoyo; no todos los alumnos tienen la misma capacidad y rapidez para la adquisición de conceptos y este tipo de soporte es vital para su buena evolución como estudiantes, tanto para ellos como para los que tienen mayor capacidad de aprendizaje.

Importante también es la llamada "Educación Compensatoria", dirigida principalmente a alumnos que provienen de otros países y por lógica de otras culturas y a los que hay que reforzar en la adquisición del idioma, rutinas del país en el que están siendo escolarizados y varios aspectos más sobre su proceso de aprendizaje. Cuando unos estamentos públicos admiten a este tipo de alumnos en sus aulas deben poner a su servicio, todos los apoyos necesarios para su completo desarrollo curricular y personal; no hacerlo sería altamente discriminatorio y haría perder los derechos a estos niños a educarse en escuelas públicas y con la calidad que el Estado determina.¿Quién puede necesitarlo?


La totalidad del alumnado, es susceptible de necesitar apoyo educativo a lo largo de toda su etapa de aprendizaje en momentos concretos o de modo permanente. La diversidad, es una característica de la conducta y condición humana que se manifiesta en el comportamiento y modo de vida de los individuos, en todos los niveles evolutivos y en todas las situaciones. Si bien no hay que dejar de tener presente que cada individuo es distinto al de al lado, esa diversidad queda muy patente en las aulas, puesto que es el escenario donde se dan de forma continua y permanente estas manifestaciones de las diferencias entre ellos. El Apoyo educativo, tiene siempre en cuenta estas variaciones y trabaja con ellas cuando estas pueden suponer un "handicap" en el proceso de aprendizaje.

Las necesidades del apoyo educativo han de ser siempre individualizadas: no es lo mismo una necesidad de apoyo en la primera infancia, que en la segunda o en la época de la adolescencia, del mismo modo que no tiene por qué ser la misma circunstancia la que haga que un alumno necesite de apoyo. No se ha de tratar igual un trastorno de hiperactividad, que un trastorno de lenguaje, más o menos grave, o un déficit de atención más o menos transitorio o la simple (o no tan simple) circunstancia de que un alumno necesite algo más de tiempo para adquirir según qué conocimientos, que a su edad la sociedad y el sistema de enseñanza le requiere. Tampoco se ha de tratar igual la necesidad de una educación compensatoria para adaptarse a una nueva cultura, y absolutamente todos y cada uno de ellos deben ser atendidos ante la situación que se presente en su desarrollo como personas.

Capítulo aparte, merecen los alumnos diversos, personas con graves dificultades de aprendizaje, que vienen dadas habitualmente por problemas de salud. Estos alumnos suelen ser discapacitados intelectuales lo que no da derecho a eliminar los recursos que puedan necesitar para su desarrollo y mejor calidad de vida en el aula. No es necesario apartarlo de esta.
 


¿Qué es un alumno diverso?


Alumno diverso es todo aquel que en su proceso de aprendizaje tenga la necesidad de un apoyo educativo por parte de otro personal docente especializado. En cualquier centro de educación pública se debe poder tratar a un alumno diverso, habitualmente en necesidades pedagógicas, logopédicas o ambas.

El proceso de aprendizaje del denominado alumno diverso está básicamente afectado en algunas áreas muy importantes para su nivel curricular (todas aquellas áreas que debe ser capaz de aprender un niño en su edad correspondiente), más su proceso de socialización y su capacidad para integrarse con normalidad con sus iguales.

Un centro ordinario, debe estar dotado de recursos personales y técnicos adecuados, para que sus funciones actúen en un contexto normalizador de la situación del alumno diverso.

Los apoyos educativos son IMPRESCINDIBLES para la respuesta a determinadas necesidades educativas.

El hecho de que el personal especializado en apoyo educativo quede laboralmente bajo el marco de interinidad pone en grave riesgo el cumplimiento básico de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio reguladora del derecho a la educación y garantizante de la escolarización de este alumnado y los recursos necesarios en centros docentes sostenidos por fondos públicos.

Actualmente la ratio de educadores, pedagogos y logopedas es claramente insuficiente para las necesidades que muestra cualquier centro ordinario.
Ahora se nos plantea un problema importante, no es que hasta ahora hubiéramos llegado a las metas satisfactorias, por falta de infraestructura y de contratación de personal especializado, pero sí se habían iniciado el camino, lento y con mucho por andar. En la actualidad y con lo que se está planteando, mucho nos tememos, que con los criterios económicos y rentabilidad en un futuro inmediato, por donde se comience a recortar sea justamente en este espacio: Apoyos educativos. Y que lo poco que teníamos hasta la fecha, se esfume y se transforme en una mala imagen de una sociedad competitiva
y descarnada.