sábado, 5 de diciembre de 2015


 
 
 
 
Una vez finalizado el periodo de matrícula y la adquisición de los libros, hemos contabilizado 405 niños que son miembros del Ampa (de un total de 426).

La Junta del Ampa 9 d'Octubre quiere dar las gracias a todas estas familias obsequiándolas con un detalle: a partir del miércoles día 9 de diciembre, se repartirá en las clases una camiseta y una mochila a cada miembro del Ampa, que podrán aprovechar para las excursiones.

 

JUNTA AMPA CEIP 9 D’OCTUBRE
 

...........................................................................................................................................

 
Una vegada finalitzat el període de matricula i l'adquisició dels llibres, hem comptabilitzat 405 xiquets que són membres de l'AMPA (d'un total de 426).

La Junta de l'AMPA 9 d'octubre vol donar les gràcies a totes estes famílies obsequiant-les amb un detall: a partir del dimecres dia 9 de desembre, es repartirà en les classes una camiseta i una motxilla a cada membre de l'AMPA, que podran aprofitar per a les excursions.

  

 

JUNTA AMPA CEIP 9 D’OCTUBRE

domingo, 29 de noviembre de 2015

Comunitat d’Aprenentatge: TERTÚLIA DIALÒGICA PER A ADULTS


Resultat d'imatges de llibresTERTÚLIA DIALÒGICA PER A ADULTS


 La tertúlia dialògica és una de les actuacions d’èxit que s’inclouen dins de les Comunitats d’Aprenentatge. El curs passat vàrem iniciar l’experiència, en la que participarem un grup de mares. Cal dir que totes nosaltres trobarem molt gratificant aquests encontres, ja que ens van  permetre descobrir o redescobrir un llibre clàssic, mitjançant una reunió mensual en la que comentàvem els aspectes que més ens havien cridat l’atenció del capítol que havíem llegit.

Volem animar a totes les famílies que formeu part de la Comunitat d’Aprenentatge del C.E.I.P. 9 d’Octubre a participar en elles.

És una activitat senzilla, en la que tots/ i totes podeu disfrutar, ja que no és necessari ser entès en ningun tema, sinó simplement tindre ganes de llegir i raonar.

Per tot açò, volem convidar-vos a la reunió que tindrà lloc el proper dijous 3 de desembre a les 19.30h en la Biblioteca del centre.

Atreveix-te!!

miércoles, 11 de noviembre de 2015


 
 
 
Como sabéis, este año el Ampa ha sido mero intermediario en la adquisición de los libros de vuestros hijos/as a través de la Papelería Nord.

Toda aquella familia que desee tener una factura de compra de dichos libros (necesaria más adelante para participar en el programa de gratuidad de los libros de texto del Ajuntament d’Alcàsser), podrá pasar a partir de hoy, por la Papelería Nord en Picassent (c/ Avenida del Nord, nº19)

Es requisito indispensable presentar el DNI original del padre/madre para realizar la factura.

Para cualquier consulta o/y duda, poneos en contacto con el Ampa.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

JUNTA DE L’AMPA CEIP 9 D’OCTUBRE

Telf. 772 11 61 89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Com sabeu, enguany l'AMPA ha sigut mer intermediari en l'adquisició dels llibres dels vostres fills/es a través de la Papereria Nord.

Tota aquella família que desitge tindre una factura de compra dels dits llibres (necessària més avant per a participar en el programa de gratuïtat dels llibres de text de l'Ajuntament d'Alcàsser), podrà passar a partir de hui, per la Papereria Nord a Picassent (Avinguda Nord, núm. 19)

És requisit indispensable presentar el DNI original del pare/mare per a realitzar la factura.

Per a qualsevol consulta o/i dubte, poseu-vos en contacte amb l'AMPA.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

JUNTA DE L’AMPA CEIP 9 D’OCTUBRE

Telf. 772 11 61 89

miércoles, 28 de octubre de 2015

Publicada al DOGV la llei de l'ordre sobre Xarxa Llibres
XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d'un banc de llibres i altres materials per a l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana.
XarxaLlibres és un programa cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, les diputacions i els ajuntaments.

FAMÍLIES


Qui és beneficiari del programa


Es pot beneficiar del programa #XarxaLlibres: l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica matriculat als centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.
Les ajudes comprenen els llibres de text en format imprés, els llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats, i el material curricular destinat a ser utilitzat per l’alumnat, que desenvolupen el currículum educatiu vigent a la Comunitat Valenciana.
La gestió dels pagaments s'executarà mitjançant cada ajuntament a partir de l'1 de desembre.
Cal tindre en compte que la gestió s'ha de fer on estiguen empadronats els vostres fills i filles, independentment que estiguen matriculats en un centre educatiu d'una altra localitat.
La quantia individual per alumne/a serà com a màxim de 200 euros, que es rebran en dues fases:
  • Fins als primers 100 euros es rebran quan s'aporte el justificant de compra a l'ajuntament, sempre abans que finalitze l'any 2015.
  • Fins als 100 euros restants es faran efectius quan es retornen els llibres de text en bon estat quan finalitze el curs 2015-2016.

Com beneficiar-se'n


Per a rebre l'ajuda s'han de presentar els justificants de compra per compres efectuades durant l’any 2015. Els justificants hauran de contindre NIF/CIF del proveïdor, data, adreça i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu.
Si heu perdut el justificant, heu de demanar una còpia o duplicat a l'establiment on heu adquirit els llibres de text.
Els justificants s'hauran de presentar junt a una sol·licitud que estarà disponible per a descarregar-la en aquest espai web.
Si els llibres s'han adquirit mitjançant l'AMPA o una empresa distribuïdora, s'haurà de sol·licitar a l'AMPA un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne/a, l'import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en la qual estan inclosos.

Un banc de llibres gratuït al vostre centre educatiu per al curs 2016-2017


Educar és també ensenyar els fills i filles a compartir amb la resta de les companyes i els companys i a tindre cura del material.
Si les famílies tornen els llibres en bon estat, podran cobrar la segona fase de l'ajuda. A més, entraran en el banc de llibres i, per tant, al curs 2016-2017 tindran els llibres gratuïts per als seus fills i filles.
En aquest sentit, es dictaran les oportunes instruccions per a la constitució i gestió dels bancs de llibres creats.

AMPA


L'AMPA que haja adquirit llibres de text presentarà la factura o les factures globals de l'empresa proveïdora en l'ajuntament o ajuntaments on estiga empadronat l'alumnat. Així mateix, emetrà un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne/a, l'import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en la qual estan inclosos. Aquest és el document que s'entregarà a les famílies perquè puguen acudir al seu ajuntament a sol·licitar les ajudes.

Si l'AMPA gestiona un banc de llibres autònom, felicitem des de la Conselleria la tasca duta a terme per aquestes associacions de mares i pares d'alumnes, ja que és la llavor d'on creix aquest programa. Una normativa posterior desenvoluparà el procediment de creació dels bancs de llibres i en farà esment als que ja existeixen.

AJUNTAMENTS


Feu clic ací per a consultar tota la documentació disponible.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA

Enllaç a la normativa

viernes, 26 de junio de 2015

EL CURS ESCOLAR 2014/2015 S'HA ACABAT!!!!

EL CURSO ESCOLAR 2014/2015 SE HA ACABADO!!!!

La JUNTA DEL AMPA CEIP 9 D’OCTUBRE quiere dar las gracias a todos/as los/as socios/as por su participación en la Fiesta de Fin de Curso celebrada en junio. Muy especialmente a todas las madres responsables que acudieron ese día, ya que sin su ayuda, la fiesta no habría sido posible: gracias por vuestra colaboración y participación en ella.
También agradecer la comprensión mostrada con esta Junta frente a los fallos que hayamos podido cometer: ha sido un año de cambios y éstos siempre cuestan un poco de asimilar. Mejoraremos año a año, con vuestra ayuda, aunque creemos que lo importante es que el cambio ya está iniciado.
Desearon un feliz verano, que disfrutéis mucho de las vacaciones y animaros a pertenecer a esta gran familia que es el AMPA CEIP 9 D’OPCTUBRE.

JUNTA DEL AMPA CEIP 9 D’OCTUBRE

  ……………………………………………………………………………………………………..................

EL CURS ESCOLAR 2014/2015 S'HA ACABAT!!!!

La JUNTA DE L'AMPA CEIP 9 d'OCTUBRE vol donar les gràcies a tots/es els/les socis/es per la seua participació en la Festa de Fi de Curs celebrada al juny. Molt especialment a totes les mares responsables que van acudir eixe dia, ja que sense la seua ajuda, la festa no hauria sigut possible: gràcies per la vostra col·laboració i participació en ella.
També agrair la comprensió mostrada amb esta Junta enfront de les fallades que hàgem pogut cometre: ha sigut un any de canvis i estos sempre costen un poc d'assimilar. Millorarem any a any, amb la vostra ajuda, encara que creiem que l'important és que el canvi ja està iniciat.
Desitjar-vos un feliç estiu, que disfruteu molt de les vacacions i animar-vos a pertànyer a esta gran família que és l'AMPA CEIP 9 d'OPCTUBRE.


JUNTA DEL AMPA CEIP 9 D’OCTUBRE